Tull lager

Tullager är en godkänd plats där du kan lagra dina eller andras oförtullade varor.
Fördelarna med att ha varor på tullager är flera:

  • Du kan lagra oförtullade varor utan tidsbegränsning.
  • Du behöver inte betala tull och annan skatt under lagringstiden. Tullavgifterna kan skjutas upp, eller ihop med återexport helt undvikas. Vet du att visa varor inte ska stanna i EU, utan återexporteras, blir det ren vinst för dig då du slipper helt betala tullavgiften.
  • Du kan lagra varor utan att alla importrestriktioner är uppfyllda, exempelvis behövs ingen importlicens, det räcker att den finns tillhanda vid importtillfället.
  • Du kan lagra varor i väntan på dokument, exempelvis certifikat.
  • Handelspolitiska åtgärder gäller normalt inte varor på ett tullager, exempelvis skyddstullar.

Den främsta fördelen med tullager är att du helt enkelt skjuter på taxebestämmande dag, det vill säga den dag du begär klarering av varorna och betalar tull och moms, vilket förbättrar likviditeten.